1mycha.jpg

Wpłaty na konto MSOŚ
Wpisany przez Jacek Wójcik   
UWAGA!!!!!            STUDENCI MSOŚ BARDZO  WAŻNE !!!!!!!!!!!

Wszelkich wpłat należy dokonywać na konto:

Uniwersytet Warszawski, MSOŚ (401500) - studia stacjonarne I lub II stopnia

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28; 00-927 Warszawa

nr rachunek: 62 1160 2202 0000 0000 6084 9340

W tytule należy podać:  za co wnoszona jest opłata, która rata, rok studiów oraz nr indeksu

Student ma obowiązek każdorazowo dostarczyć kopię dowodu wpłaty do Sekretariatu.

Zmieniony: 12-12-2011, 12:25
 
© 2009 MSOŚ    FILObart & funky-visions.de