1mycha.jpg

Wykład otwarty prof. Michaela Grubba
Zapraszamy na wykład otwarty prof. Michaela Grubba

PLANETARY ECONOMICS:

Energy, Climate Change and the three domains of sustainable development

(EKONOMIA PLANETARNA: Energia, zmiany klimatu i trzy obszary zrównoważonego rozwoju)


który odbędzie się w poniedziałek, 18.11.2013, w  Szkole Głównej Handlowej w Warszawie,

sala nr 2a, Budynek C (al. Niepodległości 128  - róg ul. Madalińskiego)

This lecture presents a major new work looking at how our response to the big challenges of energy and climate change is shaped by economic concerns and prescriptions; where economics has helped and where hindered; and what this implies.  It argues that the global and intergenerational reach of energy and environmental problems, and the transformations required to solve them, require us to understand and integrate three different domains of economic behaviour. The resulting three pillars of policy have profound implications for Europe’s response, in both domestic policy and global negotiations.

Program

9:50 – 10:05     Powitanie  i wprowadzenie do wykład 

dr Ewa Taylor,  Katedra Geografii Ekonomicznej, Opiekun Naukowy  Studenckiego Koła OIKOS, Szkoła  Główna Handlowa w Warszawie,   

dr Anna Kalinowska,  Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem,   Uniwersytet Warszawski

10:05 – 10:50        Wykład: prof. Michael Grubb

10:50 – 11:20        Dyskusja

UWAGA: wykład i dyskusja odbędą się w języku angielskim

O wykładowcy

Prof. Michael Grubb is Chair of Energy and Climate Policy at University of Cambridge, Senior Advisor to the UK Energy Regulator, Editor-in-Chief of Climate Policy journal and Board Member of Climate Strategies.

O organizatorach

oikos Warszawa - polish local chapter of oikos International founded at Warsaw School of Economics, Poland, in 1998 as a Students Scientific Circle for Sustainable Development. We associate students of economics, finance and management that are interested in sustainability and social responsibility of business.

 
© 2009 MSOŚ    FILObart & funky-visions.de