7 wydziałów to 7 razy więcej możliwości

Aktualności

Aktualność dodano: 2018.02.02
Wykłady "Ochrona środowiska w praktyce"

Serdecznie zapraszamy w semestrze letnim 2017/18 na wykłady z cyklu "Ochrona środowiska w praktyce" prowadzone przez członków Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska.

Wykłady odbywają się w budynku Wydziału Geologii, ul. Żwirki i Wigury 93 w sali nr 1138 (I piętro) w godz. 11.00 – 12.30.

Informacje o zmianach w programie wykładów na stronie internetowej Stowarzyszenia.

23.02.18    Kompetencje, zdolności, środowisko - mgr Grzegorz Jabłonowski
02.03.18    Fakty i mity i smogu w Polsce. Przyczyny i propozycje rozwiązań - mgr Marek Józefiak, Polska   
                    Zielona Sieć
09.03.18    Zrównoważona energia i transport - dr inż. Izabela Stefanowicz-Pieta, IChF PAN
16.03.18    Zajezdnia Annopol - najbardziej przyjazna środowisku zajezdnia w Polsce - mgr Lidia 
                    Lechowska, Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.    
23.03.18    Gospodarka Odpadami w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem zużytego sprzętu
                    elektrycznego i elektronicznego, baterii oraz opakowań - mgr inż. Mirosław Baściuk    
06.04.18    Miasto w korku – jaką drogą wyjechać? - dr Wojciech Szymalski, Fundacja Instytut na rzecz
                    Ekorozwoju     
13.04.18    Wprowadzenie do biogospodarki - dr Jan Mizgajski, Boniface
20.04.18    Zielony kalejdoskop  – certyfikacja wybranych typów upraw - mgr inż. Robert Knysak, Control
                    Union Poland Sp.z o.o.
27.04.18    Rekultywacja, zagospodarowanie i odzysk odpadów ze zwałowisk pogórniczych i
                    pohutniczych - dr Łukasz Gawor, Politechnika Śląska, Wydział Górnictwa i Geologii, Instytut 
                    Geologii Stosowanej
18.05.18    Remediacja i rekultywacja terenu po zakładach produkujących syntetyczną benzynę - Łukasz
                    Chrzanowski, Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej
25.05.18    Polityka ochrony środowiska - dr hab. Anna Haładyj, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana
                    Pawła II    
08.06.18    Rekultywacja skażonych terenów poprzemysłowych + EGZAMIN - dr Iwona Jabłonowska,
                    Ministerstwo Spraw Zagranicznych