7 wydziałów to 7 razy więcej możliwości

Aktualności

Aktualność dodano: 2018.02.02
Wykłady "Rozwój zrównoważony w teorii i praktyce"

Temat główny tegorocznych wykładów: Różne drogi ku Celom Zrównoważonego Rozwoju 2030
Co to są Cele Zrównoważonego Rozwoju – informacja wstępna do wykładów 2018 r.

W dniach 25-27 września 2015 r. w ONZ w Nowym Jorku odbył się szczyt Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030, w którym udział wzięło ponad 100 głów państw i szefów rządów, a także przedstawiciele wielu różnych środowisk społeczno-gospodarczych, grup religijnych, biznesu, społeczeństwa obywatelskiego. Światowi przywódcy przyjęli dokument „Transforming Our World: The 2030 Agenda for Global Action” („Przekształcamy nasz świat: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030”), który zawiera 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals – SDGs). W ten sposób dotychczasowe Milenijne Cele Rozwoju (z 2000 roku) zostały zastąpione Celami Zrównoważonego Rozwoju. Charakteryzują się one znacznie szerzej zaplanowanymi działaniami o dłuższej perspektywie – do 2030 roku. Dokument, w którym został także uwzględniony głos zwykłych ludzi, obowiązuje i jest realizowany od 2016 roku.

Cele Zrównoważonego Rozwoju są wynikiem porozumienia dotyczącego priorytetów zrównoważonego rozwoju. Obejmują szeroki zakres zagadnień, takich jak: zmiany klimatu, ochrona zasobów i ekosystemów, edukacja i zdrowie, sprawiedliwość społeczna i  bezpieczeństwo, równość płci, ubóstwo i głód, godna praca, innowacyjność, konsumpcja, produkcja. W opracowywaniu Celów Zrównoważonego Rozwoju wzięły udział wszystkie zainteresowane strony; został także uwzględniony głos zwykłych ludzi, mieszkańców Ziemi.

Plan wykładów - informacja