7 wydziałów to 7 razy więcej możliwości

Aktualności

Aktualność dodano: 2016.10.17
Szkolenie BHP dla studentów I roku

Program szkolenia oraz test będzie dostępny na platformie Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji (COME) w terminie od 2 listopada 2016r. do 10 lutego 2017r.

Termin poprawkowy od 3 marca do 9 marca 2017r. Dodatkowych terminów poza wyznaczonymi nie przewiduje się.

Szkolenie jest zakończone egzaminem testowym (23 pytania zamknięte jednokrotnej odpowiedzi). Test zalicza uzyskanie 12 poprawnie zaznaczonych odpowiedzi. Zaliczenie testu będzie automatycznie wyliczone przez system i po zakończonej turze przesłane do systemu USOS.

Osoby legitymujące się dokumentem potwierdzającym zaliczenie przedmiotu "Bezpieczeństwo i higiena pracy" na innej Uczelni Wyższej lub innym Wydziale Uniwersytetu Warszawskiego niż obecny, będą zwalniane z ponownego zaliczenia tego przedmiotu na aktualnie wybranym kierunku. O fakcie tym winny niezwłocznie poinformować Sekretariat MSOŚ.

W przypadku niezaliczenia przedmiotu BHP, powtarzanie przedmiotu szkolenia będzie możliwe w terminie od 28 sierpnia do 10 września 2017r. Powtarzanie przedmiotu wiąże się z odpłatnością 200 PLN. Kwotę tę student wpłaca na konto bankowe MSOŚ

Uniwersytet Warszawski, MSOŚ (401500) - studia stacjonarne I stopnia

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28; 00-927 Warszawa

nr rachunku: 62 1160 2202 0000 0000 6084 9340

W tytule należy podać:  opłata za szkolenie BHP, I rok studiów oraz nr indeksu

Dowód wpłaty należy okazać w Sekretariacie MSOŚ do zakończenia wrześniowej poprawki.