7 wydziałów to 7 razy więcej możliwości

Kariera

Kariery absolwentów MSOŚ:
Kariera zawodowa:
 • IKEA - koordynator ds. zrównoważonego rozwoju
 • PGNiG, Departament strategii i regulacji - specjalista ds. regulacji
 • EkoKonsult Biuro Doradcze - specjalista ds. ochrony środowiska
 • Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. - asystentka
 • ATMOTERM Inżynieria Środowiska Sp. z o.o. - specjalista ds. OOŚ
 • OX2 Wind Poland - Project Manager
 • Bio Alians Doradztwo Inwestycyjne Sp. z o.o. (biogazownie rolnicze) - Kierownik Działu Analiz
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • Agencja Mienia Wojskowego - Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością i Wewnętrznego Systemu Kontroli
 • Teraz Środowisko - dziennikarz-sekretarz redakcji
 • Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej - koordynator projektu
 • Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze - Prezes Fundacji
 • włane firmy zajmujące się opracowaniami środowiskowymi

Kariera naukowa:
 • Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie
 • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach - adiunkt w Zakładzie Analiz Ekonomicznych i Energetycznych
 • Uniwersytet Warszawski - adiunkt w Zakładzie Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji WGiSR
 • Uniwersytet Warszawski - adiunkt w Zakładzie Geografii Rozwoju i Planowania Przestrzennego WGSR
 • Uniwersytet Warszawski - adiunkt w Katedrze Mikroekonomii WNE
 • Uniwersytet Warszawski - adiunkt w Pracowni Ekotoksykologii W. Biologii
 • Uniwersytet Warszawski - adiunkt w Zakładzie Hydrobiologii W. Biologii
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - adiunkt w Zakładzie Botaniki Leśniej W. Leśnego
 • Biebrzański Park Narodowy - referent ds. monitoringu botanicznego
 • Centrum Badań Kosmicznych