7 wydziałów to 7 razy więcej możliwości

Dlaczego warto u nas studiować?

Kim jesteśmy?

MSOŚ to jednostka powołana przez Senat Uniwersytetu Warszawskiego w 1992 roku do prowadzenia interdyscyplinarnego programu kształcenia z zakresu ochrony środowiska. Jako jedni z nielicznych w Polsce zachowaliśmy indywidualny charakter, albowiem współtworzy nas na równych prawach 7 Wydziałów UW: Biologii, Chemii, Fizyki, Geologii, Geografii i Studiów Regionalnych, Prawa i Administracji, Nauk Ekonomicznych. Podlegamy bezpośrednio Rektorowi UW a funkcję Dziekana i Prodziekana ds. studenckich pełni Dyrektor MSOŚ i jego Zastępca natomiast obsługę administracyjną zapewnia Sekretariat.

Dlaczego ochronę środowiska warto studiować na MSOŚ UW?
Interdyscyplinarny program kształcenia
 • Żyjemy w epoce, w której transformacje środowiska przyrodniczego generowane także przez rozwój cywilizacyjny, stawiają przed nami nowe zadania nie tylko opisu i rejestracji tych zmian, ale też ich gruntownego zrozumienia w celu podejmowania świadomych działań dla poprawy bezpieczeństwa środowiskowego i zrównoważonego rozwoju. Ponieważ nie ma jednej dyscypliny naukowej, która mogłaby zapewnić teoretyczne i praktyczne przygotowanie specjalistów w dziedzinie ochrony środowiska, umiejętnie łącząc nauki przyrodnicze i społeczne, oferujemy unikalne studia prowadzone wspólnie przez 7 Wydziałów UW.
 • Interdyscyplinarność stanowi główny atut MSOŚ UW, albowiem specyfiką naszych studiów jest szeroki, wykraczający poza ramy jednego wydziału, program ogólny studiów I stopnia. Program studiów II stopnia stwarza natomiast możliwość pogłębienia wiedzy w ramach specjalności wybranej spośród bogatej oferty 7 Wydziałów Współtworzących.
 • Absolwenci studiów II stopnia mogą uczestniczyć w kwalifikacji na studia III stopnia (doktoranckie) na każdym z 7 Wydziałów Współtworzących, a także w innych uczelniach lub instytutach naukowych.
Nowoczesna i elastyczna oferta edukacyjna
 • Elastyczny program studiów na MSOŚ UW daje możliwość swobodnego kształtowania własnej ścieżki naukowej poprze samodzielny wybór dodatkowych przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych (również w języku angielskim!) z oferty 7 Wydziałach Współtworzących.
 • Wykorzystujemy nowoczesne techniki kształcenia: case-studies, system e-learning, wycieczki i kursy terenowe.
 • Gwarantujemy także praktyki zawodowe w kraju lub za granicą.
 • Studenci MSOŚ UW mają szansę odbycia części studiów za granicą w ramach Programu stypendialnego UE ERASMUS+. Nasza wymiana studencka obejmuje uczelnie w: Amsterdamie, Uppsali, Aarhus, Wiedniu, Salford, Berlinie. Ponadto nasi studenci mogą korzystać także z wymiany na wszystkich 7 Wydziałach Współtworzących, co znacznie poszerza zagraniczną ofertę dydaktyczną (np. o uczelnie we Francji, czy Hiszpanii).
 • W ramach Programu mobilności studentów MOST proponujemy odbycie części studiów na jednym, wybranym spośród 19 uniwersytetów w Polsce.
Wybitna kadra akademicka i bogata infrastruktura
 • Każdy z 7 Wydziałów Współtworzących MSOŚ UW stawia do Państwa dyspozycji wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną oraz stale unowocześnianą i modernizowaną infrastrukturę a także gwarantuje dostęp do swoich bibliotek i czytelni.
 • Studenci MSOŚ UW mogą korzystać także z Biblioteki Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem oraz z bogatych zbiorów Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska Polskiej Akademii Nauk.
 • Ponadto posiadamy własną Pracownię komputerową z bezpłatnym dostępem do Internetu oraz szeregiem programów naukowych wspomagających kształcenie.
 • Poza tym zapewniamy przyjazne nastawienie do studenta (wystarczy zapytać starszych kolegów, którzy już coś o tym wiedzą) oraz życzliwą, fachową i szybką obsługę spraw studenckich przez Sekretariat.
Ciekawe życie studenckie
 • Koło Naukowe MSOŚ pomaga studentom rozwijać zainteresowania i umiejętności. Zaangażowane jest w organizację projektów edukacyjnych (np. Dzień Ziemi, I Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Świetlnego) i badawczych wyjazdów terenowych (np. wyjazd na Syberię).
 • Z kolei prężnie działający Samorząd Studentów MSOŚ organizuje imprezy integracyjne, obozy roku zerowego oraz wydarzenia o charakterze klubowym.
 • Nasza drużyna Legion MSOŚ co roku bierze udział w turniejach piłki halowej UW CUP oraz o Puchar Barbórki.
Znaczenie dyplomu MSOŚ UW

Dyplom UW to przepustka do europejskiego rynku pracy - Uniwersytet Warszawski jest powszechnie znany w Europie, a dyplom MSOŚ UW jest w oczach pracodawców doskonałym certyfikatem solidnego i wszechstronnego wykształcenia w zakresie ochrony środowiska.

Studia na MSOŚ UW przygotowują do pracy w: instytutach naukowych, laboratoriach, urzędach administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstwach produkcyjnych, firmach doradczych.

Pamiętaj! MSOŚ UW = 7 Wydziałów UW = 7 razy więcej możliwości!