7 wydziałów to 7 razy więcej możliwości

Opis studiów II stopnia

Program studiów II stopnia składa się z:
  • przedmiotów podstawowych: statystyka i modelowanie w naukach o środowisku;
  • przedmiotów kierunkowych: ekotoksykologia, planowanie przestrzenne, polityka ochrony środowiska;
  • przedmiotów specjalizacyjnych: wybór indywidualnej ścieżki kształcenia w kierunku następuje w trakcie postępowania kwalifikacyjnego na studia II stopnia. Do wyboru specjalności spośród Wydziałów:
Wydział Biologii
Wydział Chemii
Wydział Fizyki
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Wydział Geologii
Wydział Nauk Ekonomicznych
Wydział Prawa i Administracji
oraz
Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem
Celem studiów jest:
1) zapoznanie studenta z interdyscyplinarnymi koncepcjami w zakresie ochrony środowiska;
2) wyrobienie w studencie umiejętności doboru metod do zadań badawczych;
3) przygotowanie do samodzielności, wytrwałości i odporności na naciski;
4) przygotowanie do kreatywności w pracy badawczej indywidualnej i zespołowej.
Osiągnięcia

Prace magisterskie studentów UCBS są wielokrotnie nagradzane w uczelnianych i ogólnopolskich konkursach np. 29 absolwentów otrzymało Nagrodę im. Andrzeja Semkowa za najlepszą pracę magisterską w dziedzinie ochrony środowiska. Nasi studenci otrzymywali prestiżowe stypendia polskie i zagraniczne, np. w ramach ostatniej edycji ogólnopolskiego programu stypendialnego DBU stypendium w Niemczech zdobyło 2 absolwentów MSOŚ (obecnie UCBS) na 13 możliwych miejsc z całej Polski. Ponadto nasi studenci szczycą się sukcesami już w trakcie studiów: własnymi publikacjami, udziałem w konferencjach krajowych i międzynarodowych, zaliczonymi na uczelniach zagranicznych kursami i praktykami.