7 wydziałów to 7 razy więcej możliwości

Studia równoległe i z przeniesienia

Studia równoległe I stopień

Studia równoległe II stopień

 

Studia z przeniesienia

Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia

W postępowaniu kwalifikacyjnym brana jest pod uwagę średnia ocen z dotychczasowego toku studiów, która nie może być niższa niż 4. Na jej podstawie zostanie utworzona lista rankingowa.