7 wydziałów to 7 razy więcej możliwości

Studia równoległe i z przeniesienia

Studia I stopnia

Kierunek studiów: Ochrona Środowiska
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Limit miejsc: studia równoległe – 5, przeniesienia – 4 (w ramach limitu ogólnego)

Zasady kwalifikacji na studia równoległe

W postępowaniu kwalifikacyjnym brana jest pod uwagę średnia ocen z dotychczasowego toku studiów. Na jej podstawie zostanie utworzona lista rankingowa.

Rekrutacja na studia równoległe dotyczy tylko studentów UW, wyjątkowo za zgodą Rektora może obejmować również studentów innych uczelni.

Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia

W postępowaniu kwalifikacyjnym brana jest pod uwagę średnia ocen z dotychczasowego toku studiów, która nie może być niższa niż 4. Na jej podstawie zostanie utworzona lista rankingowa.

Studia II stopnia

Kierunek studiów: Ochrona Środowiska
Rodzaj studiów: drugiego stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Limit miejsc: studia równoległe – 3 , przeniesienia – 4 (w ramach limitu ogólnego)

Zasady kwalifikacji na studia równoległe

W postępowaniu kwalifikacyjnym brana jest pod uwagę średnia ocen z dotychczasowego toku studiów. Na jej podstawie zostanie utworzona lista rankingowa.

Rekrutacja na studia równoległe dotyczy tylko studentów UW, wyjątkowo za zgodą Rektora może obejmować również studentów innych uczelni.

Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia

W postępowaniu kwalifikacyjnym brana jest pod uwagę średnia ocen z dotychczasowego toku studiów, która nie może być niższa niż 4. Na jej podstawie zostanie utworzona lista rankingowa.