7 wydziałów to 7 razy więcej możliwości

Kontakt

Gdzie jesteśmy?

E-mail ogólny: msos@uw.edu.pl
Fax: +48 (22) 826 85 99
Adres: Al. Żwirki i Wigury 93, 02 - 089 Warszawa
Budynek Wydziału Geologii, II piętro, pokoje: 2003, 2005, 2007, 2009

Kierownictwo

Dyrektor MSOŚ: prof. dr hab. Zbigniew Czarnocki
e-mail: czarnoz@chem.uw.edu.pl
Wydział Chemii, pok. 236
Dyżur: Poniedziałek godz. 10:00 - 11:00 i Piątek godz. 10:30 - 11:30

Zastępca Dyrektora MSOŚ: dr hab. Beata Łuczak-Wilamowska
e-mail: B.LuczakW@uw.edu.pl
Wydział Geologii, pok. 1154
Dyżur: Wtorek godz. 14:00 - 16:00

Sekretariat

poniedziałek: 10:00 - 14:00
wtorek: 10:00 - 14:00

środa: NIECZYNNE

czwartek: 10:00 - 14:00
piątek: 10:00 - 14:00

 

mgr inż. Krystyna Fastyn-Biernacka (Kierownik Sekcji) - pokój 2005
- sprawy dotyczące studiów II stopnia
- Pełnomocnik Dyrektora ds. USOS
- Pełnomocnik Dyrektora ds. praktyk zawodowych

e-mail: kfastyn-biernacka@uw.edu.pl / tel. (22) 55 40 033

mgr Paulina Borowy (specjalista) - pokój 2009
- sprawy dotyczące studiów I stopnia

- Pełnomocnik Dyrektora ds. Programu MOST
- Pełnomocnik Dyrektora ds. Programu ERASMUS+
e-mail: p.borowy@uw.edu.pl / tel. (22) 55 40 035

mgr Elżbieta Wójcik (starszy specjalista) - pokój 2007
- sprawy finansowe i socjalne (akademiki, stypendia)
- ubezpieczenia ISIC
- Lokalny Administrator Bezpieczeństwa Informacji

e-mail: ezwojcik@uw.edu.pl / tel. (22) 55 40 034

mgr Jacek Wójcik (specjalista naukowo-techniczny) - pokój 2112
- sprawy związane z pracownią komputerową

- obsluga strony internetowej
- sprawy ankiet studenckich
e-mail: j.wojcik@uw.edu.pl / tel. (22) 55 40 619

Komisja rekrutacyjna

mgr Jacek Wójcik
- Pełnomocnik Dyrektora do spraw rekrutacji
e-mail: rek.msos@uw.edu.pl / tel. (22) 55 40 619

Komisja stypendialna

Skład komisji stypendialnej MSOŚ 2015/2016:
1. Przewodniczący: Sylwester Nagórka, email: s.nagorka@student.uw.edu.pl
2. Zastępca przewodniczącego: Maria Bieńkowska, email: maria.bienkowska@student.uw.edu.pl
3. Weronika Kisielińska, email: w.kisielinska@student.uw.edu.pl
4. Szymon Pukos, email: s.pukos@student.uw.edu.pl

Dyżury: wtorek godz. 13:15-15:00

Miejsce odbywania dyżurów i sładania dokumentów dla komisji:
Sekretariat MSOŚ, Al. Żwirki i Wigury 93,  02-089 Warszawa, pokój 2007.