7 wydziałów to 7 razy więcej możliwości

Kontakt

Gdzie jesteśmy?


Adres: Al. Żwirki i Wigury 93, 02 - 089 Warszawa
Budynek Wydziału Geologii, II piętro pokoje: 2003, 2005, 2007, 2009

e-mail: msos@uw.edu.pl

fax: +48 (22) 826 85 99

Dyrekcja

p.o. Dyrektora UCBS: dr hab., prof. UW Jerzy Wojciech Śleszyński
e-mail: sleszynski@wne.uw.edu.pl
Wydział Nauk Ekonomicznych
Dyżur: Środa godz. 14:00 - 16:00, Wydział Geologii, UCBS pokój 2003.

28 lutego, 28 marca, 25 kwietnia, 30 maja, 20 czerwca, Środa godz. 10:00 - 12:00, Wydział Geologii, UCBS pokój 2003.

p.o. Zastępcy Dyrektora UCBS: dr hab. Beata Łuczak-Wilamowska
e-mail: B.LuczakW@uw.edu.pl
Wydział Geologii, pok. 1154
Dyżur: Wtorek godz. 14:00 - 16:00

Sekretariat ds. studenckich

         poniedziałek: 10:00 - 14:00
         wtorek: 10:00 - 14:00

     środa: NIECZYNNE

         czwartek: 10:00 - 14:00
         piątek: 10:00 - 14:00

mgr inż. Krystyna Fastyn-Biernacka (Kierownik Sekcji) - pokój 2005
- sprawy dotyczące studiów II stopnia
- Pełnomocnik Dyrektora ds. USOS
- Pełnomocnik Dyrektora ds. praktyk zawodowych

e-mail: kfastyn-biernacka@uw.edu.pl / tel. (22) 55 40 033

mgr Paulina Borowy (specjalista) - pokój 2009
- sprawy dotyczące studiów I stopnia

- Pełnomocnik Dyrektora ds. Programu MOST
- Pełnomocnik Dyrektora ds. Programu ERASMUS+
e-mail: p.borowy@uw.edu.pl / tel. (22) 55 40 035

mgr Elżbieta Wójcik (starszy specjalista) - pokój 2007
- sprawy finansowe i socjalne (m.in. akademiki, stypendia)
- Lokalny Administrator Bezpieczeństwa Informacji

e-mail: ezwojcik@uw.edu.pl / tel. (22) 55 40 034

mgr Jacek Wójcik (specjalista naukowo-techniczny) - pokój 2112
- sprawy związane z pracownią komputerową

- obsluga strony internetowej
- sprawy ankiet studenckich
e-mail: j.wojcik@uw.edu.pl / tel. (22) 55 40 619

Komisja rekrutacyjna

mgr Jacek Wójcik
- Pełnomocnik Dyrektora do spraw rekrutacji
e-mail: rek.msos@uw.edu.pl / tel. (22) 55 40 619

Komisja stypendialna
Skład komisji stypendialnej:
  • Członek: Katarzyna Skłodowska
  • Członek: Patryk Karcz
  • Pracownik administracji: mgr Elżbieta Wójcik

Dyżury: prosimy umawiać się indywidualnie via mail

Miejsce odbywania dyżurów i sładania dokumentów dla komisji:
Sekretariat ds. studenckich pokój 2007, Al. Żwirki i Wigury 93,  02-089 Warszawa.