7 wydziałów to 7 razy więcej możliwości

Biblioteki

Studenci UCBS mogą korzystać z następujących Bibliotek:

Opiekun Biblioteki UCBS -  mgr Krzysztof Walczak
kustosz Biblioteki Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem, tel. 660 400 409,
adres: Al. Żwirki i Wigury 93 - budynek Wydziału Geologii UW, I piętro, pok. 1104

Regulamin Biblioteki UCBS:

1. Biblioteka Centrum jest biblioteką naukową.
2. Prawo do korzystania z biblioteki bez ograniczeń mają pracownicy Centrum oraz studenci Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska. Inne osoby mogą korzystać ze zbiorów Biblioteki wyłącznie na miejscu.
3. Zapisu do biblioteki dokonuje się na podstawie ważnej legitymacji pracowniczej lub studenckiej.
4. Wypożyczeń dokonuje się na podstawie rewersu lub, w przypadku osób innych niż w pkt. 2, rewersów międzybibliotecznych.
5. Biblioteka wypożycza: do 5 vol. na 180 dni pracownikom Centrum, do 3 vol. na 30 dni studentom.
W uzasadnionych przypadkach biblioteka zastrzega sobie prawo skrócenia bądź przedłużenia okresu wypożyczenia danej publikacji.
6. Poza bibliotekę nie wypożycza się: słowników, albumów, encyklopedii, księgozbioru podręcznego, prac magisterskich, materiałów audiowizualnych.
7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia zasobów biblioteki. W razie zniszczenia lub zagubienia udostępnionej publikacji zobowiązany jest dostarczyć identyczny egzemplarz lub gdy jest to niemożliwe, uzgodnić z Dyrektorem Centrum formę rekompensaty.
8. Drastyczne niedotrzymanie terminu zwrotu pociąga za sobą zawieszenie w prawach do korzystania z wypożyczalni.
9. Po uregulowaniu zobowiązań wobec biblioteki użytkownik ma prawo zwrócić się o usunięcie jego danych osobowych.

 

Zbiory Biblioteki obejmują szeroki zakres materiałów dotyczących m.in.: geografii Polski i świata, zagospodarowania przestrzennego, studiów regionalnych, turystyki, ochrony środowiska, oraz kartografii.
e-mail: geoglib@twarda.pan.pl
Adres: ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa

Biblioteki Wydziałów współtworzących UCBS: oraz