7 wydziałów to 7 razy więcej możliwości

System Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia

System został opracowany na podstawie wytycznych Uczelnianego Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia, określonych w Zarządzeniu nr 76 Rektora UW z dnia 4 grudnia 2012 r. oraz innych aktów prawnych, w tym także Szczegółowych Zasad Studiowania na MSOŚ UW. System ma za zadanie spełnić wymogi wynikające z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r.

Opisany tu system zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia w MSOŚ UW jest kontynuacją i udoskonaleniem systemu, który funkcjonuje na MSOŚ od 17.11.2008 r.

Zasady i procedury systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na MSOŚ UW