7 wydziałów to 7 razy więcej możliwości

Jednostki współtworzące MSOŚ

MSOŚ współtworzy 7 wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego. Na każdym wydziale wyznaczona jest osoba odpowiedzialna za sprawy związane z tokiem studiów na MSOŚ tzw. Pełnomocnik Dziekana ds. MSOŚ:

WydziałDziekan WydziałuPełnomocnik Dziekana
ds. MSOŚ
Biologii prof. dr hab.
Agnieszka Mostowska
prof. dr hab.
Małgorzata Wierzbicka
Chemii dr hab. prof. UW
Andrzej Kudelski
prof. dr hab.
Zbigniew Stojek
Fizyki prof. dr hab.
Dariusz Wasik
prof. dr hab.
Tadeusz Stacewicz
Geografii i Studiów Regionalnych prof. dr hab.
Maciej Jędrusik
dr
Maciej Lenartowicz
Geologii dr hab. prof. UW
Ewa Krogulec
dr
Ewa Pilichowska-Kazimierska
Nauk Ekonomicznych prof. dr hab.
Jan Michałek
prof. dr hab.
Jerzy Śleszyński
Prawa i Administracji prof. dr hab.
Tomasz Giaro
dr
Hanna Machińska