7 wydziałów to 7 razy więcej możliwości

Rada Naukowa

Radę kierunku studiów Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska (MSOŚ) stanowi Rada Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem.

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym zostało powołane w 1989 r. przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego prof. Grzegorza Białkowskiego z inicjatywy Dziekanów czterech wydziałów: Biologii, Chemii, Geologii oraz Geografii i Studiów Regionalnych. Centrum powstało jako wyraz rodzącego się w kręgach akademickich przekonania, że skomplikowane problemy środowiska przyrodniczego nie mogą być domeną naukowców tylko jednej dziedziny. Także uczenie o środowisku wymaga przedstawienia obrazu w wymiarze nie tylko przyrodniczym: biologicznym czy geologicznym, ale i społecznym, prawnym, ekonomicznym, a nawet etycznym. W 2013 r. nazwa została rozszerzona jako Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem.

Od 1 stycznia 2018 roku Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (stosowany skrót: UCBS) jest międzywydziałową jednostką, podlegającą bezpośrednio Rektorowi Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach której realizowane są studia na kierunku MSOŚ. Radę UCBS tworzą obecnie przedstawiciele siedmiu Wydziałów:

 

Kontakt:
UCBS
Al. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa
Budynek Wydziału Geologii, I piętro, pokój: 1104 (Biblioteka), 1105 (Sekretariat)
Telefon: (22) 822 22 61, (22) 55 40 701, e-mail: ucbs@uw.edu.pl
http://ucbs.uw.edu.pl