7 wydziałów to 7 razy więcej możliwości

Wykładowcy

MSOŚ nie zatrudnia własnej kadry naukowo - dydaktycznej. Zajęcia są prowadzone przez nauczycieli akademickich z UCBS oraz z Wydziałów: Biologii, Chemii, Fizyki, Geografii i Studiów Regionalnych, Geologii, Nauk Ekonomicznych, Prawa i Administracji, Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz Filozofii i Socjologii.
 
ANTOSIEWICZ Maria, prof. dr hab.

BILEWICZ Renata, prof. dr hab.
 
CZARNOCKI Zbigniew, prof. dr hab.
 
DOBRZYŃSKI Dariusz, dr hab. inż.
 
GŁOWNIAK Ewa, dr hab.
 
 
 
KOZAKIEWICZ Michał, prof. dr hab.
 

 
MAGNUSZEWSKI Artur, dr hab. prof. UW
 
 
PAWLIKOWSKI Paweł, dr
PINIŃSKA Joanna, prof. dr hab. inż.
PYRZYŃSKA Krystyna, prof. dr hab.
 
 
 
ŚLESZYŃSKI Jerzy, prof. dr hab.
 
TRYKOZKO Anna, dr hab.
 
WERNER Piotr, dr hab. prof. UW
WIERZBICKA Małgorzata, prof. dr hab.
WYSOCKA Anna, dr hab. prof. UW