7 wydziałów to 7 razy więcej możliwości

Wykładowcy

MSOŚ nie zatrudnia własnej kadry naukowo - dydaktycznej. Zajęcia są prowadzone przez nauczycieli akademickich z Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem oraz z Wydziałów: Biologii, Chemii, Fizyki, Geografii i Studiów Regionalnych, Geologii, Nauk Ekonomicznych, Prawa i Administracji, Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Ponadto wybrane zajęcia prowadzą także specjaliści spoza Uniwersytetu Warszawskiego.
 
ANTOSIEWICZ Maria, prof. dr hab.

BEDNARSKI Marek, prof. dr hab.
BILEWICZ Renata, prof. dr hab.
BODNAR Marek, prof. dr hab.
 
CZARNOCKI Zbigniew, prof. dr hab.
 
DOBRZYŃSKI Dariusz, dr hab. inż.
 
GŁOWNIAK Ewa, dr hab.
 
 
 
KOZAKIEWICZ Michał, prof. dr hab.
 

 
MAGNUSZEWSKI Artur, dr hab. prof. UW
 
 
PINIŃSKA Joanna, prof. dr hab. inż.
PYRZYŃSKA Krystyna, prof. dr hab.
 
 
 
ŚLESZYŃSKI Jerzy, prof. dr hab.
 
TRYKOZKO Anna, dr hab.
 
WERNER Piotr, dr hab. prof. UW
WIERZBICKA Małgorzata, prof. dr hab.
WYSOCKA Anna, dr hab. prof. UW