7 wydziałów to 7 razy więcej możliwości

Współpraca zagraniczna

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS) we współpracy z czterema uczelniami europejskimi realizują w ramach programu Erasmus Mundus wspólne studia magisterskie w dziedzinie geoinformacji w modelowaniu i zarządzaniu środowiskiem.

Oprócz Uniwersytetu Warszawskiego (UW) w skład konsorcjum wchodzą następujące uczelnie: holenderski Universiteit Twente (ang. University of Twente) – koordynator kursu, angielski University of Southampton, szewdzki Lunds Universitet (ang. Lund University), islandzki Háskóli Íslands (ang. University of Iceland). Podpisanie listu intencyjnego w sprawie udziału UW w realizacji studiów przez Rektora UW nastąpiło w 2004 roku – jest to jeden z pierwszych kursów Erasmus Mundus w Polsce.

Europejskie studia Erasmus Mundus pt. “Geo-information Science and Earth Observation for Environmental Modelling and Management” (oficjalna strona studiów: www.gem-msc.org) to interdyscyplinarne dwuletnie studia magisterskie kończące się wielokrotnym dyplomem europejskich uniwersytetów wchodzących w skład konsorcjum.

Na pierwszym roku studenci mogą uczestniczyć w zajęciach na dwóch uczelniach: Universiteit Twente i Lunds Universitet. Drugi rok poświęcony jest przygotowaniu pracy magisterskiej na jednej uczelni z konsorcjum. Każdy ze studentów musi studiować na przynajmniej dwóch uczelniach zagranicznych. Na przykład: Polak może na pierwszym roku studiować w Holandii i Szwecji, a pracę magisterską napisać w Polsce.

Krajowym koordynatorem studiów EM GEM na UW jest prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zie­liń­ska pracująca w Instytucie Geodezji i Karto­grafii w Warszawie. Uniwersytet Warszawski reprezentuje dr Małgorzata Roge-Wiśniewska pełniąca także funkcję Kierownika Kursu EM GEM UW.

Na UW realizowane są następujące interdyscyplinarne przedmioty prowadzone w języku angielskim:

  • Introduction to Poland (0,5 ECTS),
  • Elective Lectures (3 ECTS),
  • Environmental Management and Assessment (6 ECTS),
  • Environmental Policy – Application of Remote Sensing (3 ECTS),
  • Research Proposal Writing (5,5 ECTS),
  • Research Project and Field Work Skills  (10 ECTS).
  • MSc Research Concepts and Skills (32 ECTS),


Dwa ostatnie przedmioty są ściśle związane z przygotowaniem prac magisterskich przez studentów GEM.

Studenci UCBS mogą uczestniczyć bezpłatnie w zajęciach prowadzonych w semestrze zimowym: