7 wydziałów to 7 razy więcej możliwości

Kształcenie pedagogiczne

Zasady kształcenia pedagogicznego

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczycieli obowiązujące osoby rozpoczynające studia 1 października 2012 roku.

Według nowych standardów kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczycieli może być prowadzone w ramach specjalności nauczycielskiej lub modułów do wyboru.

Minimalna liczba godzin zajęć zorganizowanych, praktyk oraz minimalna liczba punktów ECTS przypisanej poszczególnym modułom:

Propozycja realizacji przygotowania psychologiczno-pedagogicznego (Moduł 2) oraz dydaktycznego (Moduł 3) dla studiów I i II stopnia:

Szczegółowe informacje znajduje się na stronie http://www.kn.uw.edu.pl/

Zasady rejestracji

1. Należy zgłosić się do Sekretariatu MSOŚ (pok. 2005) w celu przydzielenia 210 żetonów typu PED na zapisy na zajęcia z bloku.
2. Zapisy na poszczególne zajęcia odbywają się poprzez rejestrację żetonową zgodnie z ustalonym harmonogramem rejestracji żetonowych.

Kontakt

Pełnomocnik Rektora ds. kształcenia nauczycieli na UW

dr Stefania Elbanowska-Ciemuchowska

e-mail: Stefania.Elbanowska@fuw.edu.pl tel. (22) 55-32-633, 604-969-574

ul. Pasteura 5, pok. 2.33, 02-093 Warszawa

 

Menu