7 wydziałów to 7 razy więcej możliwości

Opłaty za studia

ZARZĄDZENIE NR 25
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2016/2017


Opłaty za wydanie dokumentu:

  • indeks - 4 zł
  • dyplom ukończenia studiów - 60 zł
  • odpis dyplomu ukończenia studiów w języku angielskim - 40 zł
  • elektroniczna legitymacja studencka - 17 zł
  • duplikat elektronicznej legitymacji studenckiej - 25.50 zł

Opłaty należy uiszczać na konto

Opłaty za zajęcia nieobjęte planem studiów danego etapu (zajęcia na które student się zapisał ale ich nie zaliczył) należy dokonać do końca semestru w którym były realizowane.

Opłaty za powtarzanie przedmiotów należy dokonać nie później niż na 2 tygodnie przed semestrem, w którym będą powtarzane.

Menu