7 wydziałów to 7 razy więcej możliwości

Wpłaty na konto

Wszelkich wpłat należy dokonywać na konto:
 
Uniwersytet Warszawski, MSOŚ (401500) - studia stacjonarne I lub II stopnia
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28; 00-927 Warszawa
nr rachunku: 62 1160 2202 0000 0000 6084 9340

W tytule należy podać:  

  • za co wnoszona jest opłata
  • która rata
  • rok studiów
  • nr indeksu

Student ma obowiązek każdorazowo dostarczyć kopię dowodu wpłaty do Sekretariatu MSOŚ.


UWAGA!!!  Wpłata za ELS odbywa się centralnie na wyodrębniony rachunek w Banku Millenium S.A.

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
56 1160 2202 0000 0000 7648 6236
opłata za wydanie ELS /imię i nazwisko/ - 17 zł
opłata za wydanie duplikatu ELS /imię i nazwisko/ - 25,50 zł
 

Dowód opłaty za ELS należy dostarczyć do Sekretariatu MSOŚ.

Menu