7 wydziałów to 7 razy więcej możliwości

Harmonogram sesji egzaminacyjnej

 

Harmonogram egzaminacyjnej sesji zimowej 2016/2017

I ROK studiów I stopnia

PRZEDMIOT        

Analiza matematyczna 06.02 godz. 10.00-12.00 s.3320

egz. poprawkowy 24.02 godz. 08:00-10:00 s.3320

Chemia organiczna 07.02 godz. 8:30

egz. poprawkowy 23.02 godz. 10:00-12:00 s.305

Chemia ogólna 01.02 godz. 09:00 Aula

egz. poprawkowy 06.03 godz. 10:00 s.256

Podstawy fizyki I egz. pisemny 31.01 godz. 15-18 s.1.40, egz. ustny 02.02.godz.12-16 s.2.22

egz. poprawkowy pisemny 02.03 godz. 14-18 s.2.22  ustny 03.03 godz.14-17

Podstawy meteo. i klimat. 30.01 godz. 13:00 s.111

egz. poprawkowy 07.03 godz. 9:00-10:30 WGSR s.218 (Zakład Klimatologii)

II ROK studiów I stopnia

PRZEDMIOT                                        

Ekologia z biogeografią 30.01 godz. 14:00 s.102B

Ekonomia środowiska i zn 30.01 godz. 10:00 Aula A na WNE

egz. poprawkowy 03.03 godz.13:15 W.Geologii, Sekretariat MSOŚ

Gleboznawstwo 09.02 godz.11:00 s.029 WGSR

Hydrogeologia 13.12 godz. 8:15 s.P015

termin poprawkowy 08.03  godz. 13:15

Zagrożenia i ochrona atmosfery 31.01 godz. 10:00 s.108 

III ROK studiów I stopnia

PRZEDMIOT                                            

Ochrona przyrody

Prawo ochrony środowiska 24.01. godz.18:15 s.05 Collegium Iuridicum IV

I ROK studiów II stopnia

PRZEDMIOT                                            

Ekonomiczne problemy polityki oś 30.01 godz. 10:00 aula A na WNE

egz. poprawkowy 03.03 godz.13:15 W.Geologii, Sekretariat MSOŚ

Ekotoksykologia 02.02 godz. 14:00 s. 103B na W. Biologii

Wstęp do prawa UE 06.02 godz. 10:30 Collegium Iuridicum II s. 1.3 (wykładowa)

II ROK studiów II stopnia

PRZEDMIOT                                            

Ekonomiczne problemy polityki oś 30.01 godz. 10:00 aula A na WNE

Harmonogram egzaminacyjnej sesji letniej 2016/2017

I ROK studiów I stopnia

PRZEDMIOT                              

Geologia                                   

Hydrologia                                

Statystyka 14.06 godz. 8:30-12:00 WMIM

                    zaliczenie poprawkowe 30.08 godz: 9:00-13:00 WMIM        

Podstawy fizyki II egz. pisemny 21.06 godz. 9:00-12:00 s. 1.40 egz. ustny 23.06 godz.14:00-18:00 s. 2.22

Wstęp do biologii                    

II ROK studiów I stopnia        

PRZEDMIOT                                          

GIS                                                     

Hydrobiologia                                                                                                   

Hydrogeochemia i owp                   

Monitoring środowiska                   

Podstawy biochemii                       

Teledetekcja środowiska                

Zarządzanie ochroną środowiska 

III ROK studiów I stopnia

PRZEDMIOT                                        

Prawo międzynarodowe oś            

I ROK studiów II stopnia

PRZEDMIOT                                                           

Planowanie przestrzenne

Rozwój zrównoważony w teorii i praktyce 1  

II ROK studiów II stopnia

PRZEDMIOT                                                           

Rozwój zrównoważony w teorii i praktyce 2  

Menu