7 wydziałów to 7 razy więcej możliwości

Plan studiów

Plan studiów I stopnia obowiązujący studentów, którzy rozpoczęli kształcenie od roku akademickiego:

2014/2015

2015/2016

                2016/2017 i później

Plan studiów II stopnia obowiązujący studentów, którzy rozpoczęli kształcenie od roku akademickiego:

2015/2016

                2016/2017 i później


Aktualizacja dokumentów na podstawie decyzji Rady Naukowej UCBS

(posiedzenie Rady Naukowej UCBS 20.12.2016)

Menu