7 wydziałów to 7 razy więcej możliwości

Rejestracja na zajęcia

Studenci MSOŚ UW mają obowiązek samodzielnego rejestrowania się na wszystkie zajęcia poprzez odpowiednie moduły USOS. Na Uniwersytecie Warszawskim wyróżnia się dwa typy rejestracji:

1. REJESTRACJA NA ZAJĘCIA MSOŚ
 • Odbywa się za pomocą modułu USOSweb.
 • Obejmuje rejestrację na przedmioty obowiązkowe oraz do wyboru (od II roku).
 • Układając własny plan zajęć, należy posługiwać się Planem studiów oraz Planem zajęć dla swojego roku. Wszystkie informacje o interesującym Cię przedmiocie, wymagania dotyczące jego zaliczenia, kontakt do prowadzących znajdziesz w Katalogu przedmiotów w USOSweb. Katalog ten nie wymaga logowania do systemu.
 • Ogólnie rejestracja polega na zapisywaniu się na przedmioty i do grup a nie na bezpośrednim zapisaniu się do jednej konkretnej grupy obowiązującej na wszystkich zajęciach. Rejestrując się kolejno na przedmioty wybieracie za każdym razem grupę zajęciową z danego przedmiotu. Oznacza to, że podczas rejestracji wybierasz grupę w określonym terminie. Rejestracja ma charakter "kto pierwszy ten lepszy" aż do wyczerpania limitu miejsc na zajęcia.
 • Jeśli masz problemy z rejestracją, zgłoś się do Sekretariatu MSOŚ.
 • Podczas trwania rejestracji możesz samodzielnie bez żadnych konsekwencji wyrejestrować się z zajęć do wyboru. Natomiast po zakończeniu rejestracji masz tylko dwa tygodnie na złożenie podania o rezygnację z zaliczania wybranego przedmiotu. Każdemu studentowi w trakcie trwania studiów przysługuje możliwość jednokrotnej rezygnacji z zajęć, na które się zapisał. UWAGA!!! Dotyczy to jedynie zajęć do wyboru a nie zajęć obowiązkowych.
 • W razie wyczerpania limitu miejsc we wszystkich grupach ćwiczeniowych studenci proszeni są o kontakt z Sekretariatem.
 • Sekretariat zastrzega sobie prawo do weryfikacji zapisów dokonanych przez studentów.
Instrukcja krok po kroku

2. REJESTRACJA ŻETONOWA
 • Odbywa się poprzez moduł USOSul.
 • Jest to rejestracja ogólnouniwersytecka, wspólna dla wszystkich studentów UW.
 • Podczas tej rejestracji, student wybiera określone zajęcia i „płaci” za nie przyznanymi mu w momencie immatrykulacji żetonami: wf – 120 ż; lektorat – 240 ż; egzamin z jęz. obcego – 2 ż; przedmioty ogólnouniwersyteckie – 300 ż; blok psychologiczno – pedagogiczny – 270 ż.
 • Lektoraty na UW realizowane są w cyklu rocznym. Oznacza to, że wybierając termin lektoratu w semestrze zimowym będziesz mieć automatycznie ten sam termin w semestrze letnim. Ci studenci, którzy nie mogą kontynuować zajęć w semestrze letnim, muszą samodzielnie wyrejestrować podczas otwartej tury rejestracji.
 • Jeżeli nie pamiętasz hasła, skorzystaj z mechanizmu generowania hasła. Hasło aktywowane jest w Sekretariacie MSOŚ (podanym przez Ciebie kodem) i działa od razu we wszystkich usługach. Jeżeli nie możesz się zalogować, USOSul Cię nie rozpoznaje lub nie przydzielono Ci żetonów zwróć się osobiście do Sekretariatu MSOŚ z prośbą o pomoc. Przez telefon lub Internet nikt nie pomoże Ci w takiej sprawie.
Instrukcja krok po kroku

Wsparcie techniczne

Ponieważ MSOŚ nie sprawuje kontroli merytorycznej oraz technicznej nad rejestracjami żetonowymi, w przypadku kłopotów z zarejestrowaniem się napisz na adres: rejestracja-zetonowa@uw.edu.pl Ponieważ podczas uruchomienia rejestracji żetonowych występuje duże obciążenie serwera (jednocześnie rejestrują się wszyscy studenci UW), często występują wtedy problemy z szybkością działania USOSul-a.

Nadzór merytoryczny nad rejestracją na egzaminy i zajęcia z języków obcych sprawuje Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Realizacji Procesu Bolońskiego i Organizacji Nauczania Języków Obcych,
tel. (22) 55 21 402, (22) 55 21 403, e-mail: jezyki.pelnomocnik@uw.edu.pl Wsparcie techniczne w przypadku kłopotów z dostępem do testów poziomujących: testy-poziom@uw.edu.pl

Nadzór merytoryczny nad rejestracją na zajęcia z wychowania fizycznego sprawuje Kierownictwo Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, tel. (22) 55 40 852, e-mail: WfiSport@uw.edu.pl

Menu