7 wydziałów to 7 razy więcej możliwości

Podpięcia przedmiotów w USOSweb

Podpinanie przedmiotów w USOSweb jest bardzo ważne, ponieważ podpięcia decydują o:
 • uwzględnieniu przedmiotu w rozliczeniu konkretnego etapu i programu studiów,
 • uwzględnieniu przedmiotu w liczeniu średniej etapowej i do dyplomu,
 • odpłatności za przedmioty.

Są możliwe trzy scenariusze podpięć przedmiotów w USOSweb:
1. Podpinając przedmiot pod program i etap student deklaruje, że jest to przedmiot objęty planem studiów tego programu i danego etapu:
 • przedmiot będzie uwzględniony w rozliczeniu tego programu i danego etapu,
 • oceny z przedmiotu będą liczone do średniej,
 • przedmiot po zaliczeniu daje punkty ECTS,
 • za powtarzanie przedmiotu trzeba będzie wnieść opłatę.

2. Podpinając przedmiot tylko pod program, bez wskazania etapu student deklaruje, że jest to przedmiot nieobjęty planem studiów tego programu.
 • przedmiot po zaliczeniu daje punkty ECTS, ale nie będzie uwzględniony w rozliczeniu żadnego etapu tego programu,
 • student może zrezygnować z liczenia do średniej ocen z przedmiotu (podpięcie typu Rezygnacja z oceny),
 • za powtarzanie przedmiotu trzeba będzie wnieść opłatę.

3. Nie podpinając przedmiotu pod program student deklaruje, że jest to przedmiot ponadplanowy wykraczający poza limit dopuszczalnych dla tego programu zajęć ponadplanowych:
 • przedmiot nie będzie uwzględniony w rozliczeniu programu,
 • oceny z przedmiotu nie będą liczone do średniej,
 • za przedmiot należy zapłacić.

Zasady podpinania przedmiotów:

 • przedmioty realizowane z wyższych etapów studiów niż ten na który student aktualnie jest zapisany - podpinamy tylko pod program,
 • zajęcia WF oraz lektoraty jeśli realizowane są na I lub II roku studiów I stopnia - podpinamy tylko pod program (pod etapy zostaną podpięte na III roku),
 • przedmioty powtarzane powinny być podpięte pod etap studiów do którego należą zgdonie z obowiązującym planem studiów.

Poradnik dotyczący wykonywania podpięć w USOSweb

Menu