7 wydziałów to 7 razy więcej możliwości

Urlop zdrowotny

Zasady ubiegania się o urlop zdrowotny

W sytuacji kiedy stan zdrowia studenta uniemożliwia lub znacznie utrudnia studiowanie, student może ubiegać się o rozwiązanie w postaci urlopu zdrowotnego.

Student składa do Dyrektora MSOŚ wniosek o urlop  za pośrednictwem Biura ds. Osób Niepełnosprawnych. W tym przypadku BON jest odpowiedzialne za weryfikację dokumentacji medycznej, której nie przekazuje Dyrektorowi MSOŚ,  w zamian za to załączając pozytywną lub negatywną opinię dotyczącą prośby studenta. Takie rozwiązanie pozwala na ochronę informacji o stanie zdrowia.

Warunkiem uzyskania pozytywnej opinii BON jest bieżące zgłoszenie problemów zdrowotnych, przed przystąpieniem do rozliczenia sesji i zamknięciem okresu rozliczeniowego, którego sprawa dotyczy.

Wszystkich studentów, którzy chcieliby skorzystać z pośrednictwa  BON zapraszamy do bezpośredniego kontaktu:

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, (lewe wejście zewnętrzne)
e-mail: bon@uw.edu.pl

Godziny otwartych konsultacji studenckich:

Poniedziałek, Środa, Piątek w godzinach 8:00-13:00

Wtorek, Czwartek w godzinach 13:00-16:00

W celu uniknięcia oczekiwania i zapewnienia odpowiednich warunków rozmowy prosimy o telefoniczne umówienie się na rozmowę z konsultantem tel. (22) 55-20 277, 55-24 056, 55-24 221

Menu