7 wydziałów to 7 razy więcej możliwości

Kanony specjalizacji


JednostkaProgram
Wydział Biologii Seminarium Biologia
Seminarium Biologia Pracownia Izotopowa
Wydział Chemii Seminarium Chemia analityczna
Seminarium Chemia organiczna
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Seminarium Geoekologia
Seminarium Geoinformatyka, Kartografia, Teledetekcja
Seminarium Geografia Globalizacji
Seminarium Hydrologia, Klimatologia
Seminarium Geografia Miast i Turystyki
Wydział Geologii Katedra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych
Zakład Geomechaniki
Zakład Hydrogeochemii
Zakład Hydrogeologii
Wydział Nauk Ekonomicznych  Przedmioty specjalizacyjne z WNE
Wydział Prawa i Administracji  Prawne aspekty ochrony środowiska
Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym
i Zrównoważonym Rozwojem
 Seminarium Edukacja Ekologiczna

Menu