7 wydziałów to 7 razy więcej możliwości

Seminarium licencjackie

Wyboru seminarium licencjackiego student dokonuje w 2 semestrze II roku studiów.

Spośród dostępnych seminariów wybiera jedno z nich wypełniając cz. 1 niniejszej deklaracji. Ostateczny termin złożenia w sekretariacie ds. studenckich (pok. 2009) deklaracji to 15 MAJA 2018 r.

Niektóre wydziały współtworzące UCBS nie prowadzą seminariów licencjackich. W takim wypadku student uczęszczać będzie na indywidualne spotkania z opiekunem pracy (pracownia licencjacka) lub zostanie dołączony do grupy seminarium magisterskiego danej jednostki.

Na seminarium licencjackim / pracowni licencjackiej studenci prezentują stan zebranych materiałów do pracy licencjackiej oraz postępy w jej pisaniu.

Zgodnie z planem studiów do uzyskania absolutorium obowiązuje zaliczenie seminairum licencjackiego lub pracowni licencjackiej w wymiarze:

  • semestr zimowy - 30h, 2 punkty ECTS
  • semestr letni - 30h, 2 punkty ECTS

Oferta seminariów licencjackich:

Wydział Biologii
  • Pracownia licencjacka
Wydział Chemii
WGSR Wydział Geologii Wydział Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa i Administracji
Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrownoważonym Rozwojem

Menu