7 wydziałów to 7 razy więcej możliwości

Seminarium licencjackie

Wyboru seminarium licencjackiego student dokonuje w 2 semestrze II roku studiów. Spośród dostępnych seminariów wybiera jedno z nich wypełniając niniejszą DEKLARACJĘ. Ostateczny termin złożenia w Sekretariacie MSOŚ deklaracji to 15 MAJA 2016r.

Niektóre wydziały współtworzące MSOŚ nie prowadzą seminariów licencjackich.
W takim wypadku student uczęszczać będzie na indywidualne spotkania z opiekunem pracy (pracownia licencjacka) lub zostanie dołączony do grupy seminarium magisterskiego danej jednostki.

Na seminarium licencjackim / pracowni licencjackiej studenci prezentują stan zebranych materiałów do pracy licencjackiej oraz postępy w jej pisaniu.

Zgodnie z planem studiów do uzyskania absolutorium obowiązuje zaliczenie seminarium licencjackiego / pracowni licencjackiej w wymiarze:

  • semestr zimowy - 30h, 2 punkty ECTS
  • semestr letni - 30h, 3 punkty ECTS (2 punkty ECTS od 2015/2016)
Seminaria licencjackie oferowane przez WGiSR:

Proseminarium licencjackie

  • Grupa nr 1 - "Hydrologiczne podstawy gospodarowania wodą".
  • Grupa nr 2 - "Geoemorfologia regionalna i geozagrożenia".
  • Grupa nr 3 - "Kształtowanie i ochrona krajobrazu".
  • Grupa nr 4 - "Badania klimatu - aspekty poznawcze i aplikacyjne".

Do grupy nr 1 może dołączyć 2 studentów MSOŚ natomiast do każdej z grup nr: 2, 3, i 4 może dołączyć 4 studentów MSOŚ.

Proseminarium licencjackie

  • Grupa 2 - "Człowiek w przestrzeni miejskiej". Do grupy może dołączyć 2 studentów MSOŚ.

Zarządzanie ochroną środowiska  pod kierunkiem dr Małgorzaty Roge-Wiśniewskiej.

„Analiza przestrzenna działalności człowieka i funkcjonowania środowiska przyrodniczego" pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra Wernera.

Seminaria licencjackie oferowane przez W. Geologii:

Seminarium licencjackie z  z podstaw inżynierii skalnej pod kierunkiem dr Alicji Bobrowskiej.

Proseminaria do wyboru

Seminaria licencjackie oferowane przez WNE:

Seminaria licencjackie

Seminaria licencjackie oferowane przez WPiA:

Prawo ochrony środowiska w Unii Europejskiej

Ponieważ na WPiA nie są prowadzone seminaria licencjackie, studenci MSOŚ uczestniczą w seminarium magisterskim razem ze studentami IV roku Prawa.

Seminaria licencjackie oferowane przez UCBS:

Seminarium licencjackie - Edukacja ekologiczna pod kierunkiem dr Anny Kalinowskiej

Menu