7 wydziałów to 7 razy więcej możliwości

Przewodnik dla nowych studentów

Serdecznie witamy nowych studentów MSOŚ UW!
Uroczysta inauguracja roku akademickiego

odbędzie się 28 września 2015 r. (poniedziałek) o godz. 9:30 w budynku Wydziału Geologii (Al. Żwirki i Wigury 93) w sali 1012 na I piętrze.

Program inauguracji:

  • Hymn państwowy w wykonaniu Chóru Akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego
  • Wystąpienie Kierownika MSOŚ UW
  • Ślubowanie studentów I roku studiów I stopnia oraz II stopnia
  • Uroczyste wręczenie indeksów studentom I roku studiów I stopnia oraz II stopnia
  • Gaudeamus igitur Chóru Akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego
  • Wykład inauguracyjny pt. "Tajemnice mikrokosmosu" wygłosi Prof. dr hab. Małgorzata Wierzbicka
  • Gaude Mater Polonia Chóru Akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego
Godziny adaptacyjne

odbędą się 29 września 2015 r. (wtorek) w budynku Wydziału Geologii (Al. Żwirki i Wigury 93) w sali 3136 na III piętrze.

Program godzin adaptacyjnych:

  •  godz. 10:30 - 11:30 Szkolenie w zakresie praw i obowiązków studenta (dla studentów I stopnia)
  •  godz. 12:00 - 13:00 Zebranie informacyjne dla studentów I roku I stopnia
  •  godz. 13:00 - 14:00 Zebranie informacyjne dla studentów II roku I stopnia

 Porządek zebrania informacyjnego:
  1. Informacje dotyczące programu studiów, planu zajęć, zasad studiowania, spraw socjalnych.        
  2. Spotkanie z Samorządem studenckim MSOŚ i Kołem Naukowym MSOŚ.
  3. Wybór starosty roku.
  4. Wręczenie elektronicznej legitymacji studenckiej oraz podpisanie umowy o odpłatności za usługi           edukacyjne świadczone na studiach stacjonarnych. 
UWAGA!  Warunkiem otrzymania legitymacji jest wcześniejsze uzupełnienie brakujących dokumentów rekrutacyjnych, w tym zaświadczenia o braku przeciwwskazań do studiowania.

Wyjazd integracyjny

Serdecznie zapraszamy na wyjazd integracyjny organizowany przez Zarząd Samorządu Studentów Wydziału Biologii oraz Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska. Tegorocznym motywem przewodnim jest "Średniowiecze".

By miło spędzić te kilka dni, Organizatorzy przygotowali dla Was moc atrakcji:
-gry integracyjne
-wieczorki zapoznawcze
-oblężenie zamku
-turniej rycerski
-zawody łucznicze
-bieg terenowy
-gra miejska
-paintball
-park linowy
-ognisko

Ponadto w programie przewidujemy OBOWIĄZKOWE SZKOLENIA dla studentów I roku z zasad studiowania.

Termin wyjazdu: 12 - 17 września 2015r.
Miejsce: Murzasichle

Zapisy: Prosimy o wypełnienie formularza przygotowanego przez ZSS WB:
https://docs.google.com/a/samorzad.uw.edu.pl/forms/d/1KpvCQCSOxH0AjykA-Gy1oKu81prJpBEQuw3Ghzeply0/viewform

oraz dodatkowo wpisać dane do formularza MSOŚ:
https://docs.google.com/forms/d/1poIIOi8JanaV7SKsAyZjhxB4ppcgkuKMBqrZ40XNzZw/viewform?usp=send_form

Zapisy: do 5 września 2015r. (koszt: ok. 350 zł).

Pytania dotyczące wyjazdu prosimy kierować do:
ZSS WB: wyjazdintegracyjnywb@gmail.com  lub  ZSS MSOŚ: msos@samorzad.uw.edu.pl

Pytania dotyczące szkolenia prosimy kierować do: ZSS MSOŚ: msos@samorzad.uw.edu.pl

Szkolenie biblioteczne

odbędzie się  w godz.  w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA - po odbytym szkoleniu dostaniecie Państwo zaświadczenie, które należy w poniedziałek (06.10.2014r.) dostarczyć do Sekretariatu MSOŚ do pok. nr 2009.

E-mail dla studentów

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UW nr 16 z dn. 18.04.2007 r. posiadanie i używanie konta pocztowego w domenie @student.uw.edu.pl jest obowiązkowe dla wszystkich studentów UW.

Konto pocztowe można założyć, dopiero po immatrykulacji, gdy dane studenta pojawią się w systemie USOS. Procedura założenia konta trwa kilka minut i jest bardzo łatwa – student musi jedynie pamiętać swoje hasło z systemu IRK oraz znać swój PESEL. Więcej informacji o zakładaniu konta znajdziesz na tej stronie.

Przy wysyłaniu listów elektronicznych do jakiejkolwiek osoby lub instytucji na UW należy korzystać z uczelnianego konta e-mail. Na list wysłany z konta takiego jak @darmowapoczta.pl albo @buziaczek.pl możesz nigdy nie otrzymać odpowiedzi.

Zasady studiowania na MSOŚ

Warto zapoznać się ze Szczegółowymi zasadami studiowania na MSOŚ oraz Regulaminem studiów na UW.  Znajdziecie tam ważne informacje m. in. na temat waszych praw i obowiązków, zasad załatwiania spraw studenckich czy zasad zaliczania kolejnych etapów studiów.

Kalendarz akademicki

Corocznie ustalana jest organizacja roku akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim czyli tzw. Kalendarz akademicki. Można w nim znaleźć terminy sesji oraz dni wolne od zajęć.

USOS, USOSweb i USOSul

Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOS) to system który będzie Wam towarzyszył do końca studiów. Poprzez niego rejestrujesz się na zajęcia, składasz podania, szukasz informacji o przedmiotach i wykładowcach. Należy uważnie zapoznać się z informacjami na jego temat.

JESTEŚ STUDENTEM I ROKU I NIE MASZ JESZCZE DOSTĘPU do USOS:

Wielu nowoprzyjętych studentów I roku jest zaniepokojonych faktem, że nie mogą zalogować się do USOSweba z wykorzystaniem hasła z IRK. Jednak nie należy się tym przejmować. Pracownicy administracyjni MSOŚ mają bardzo dużo pracy przy wpisywaniu nowych studentów do USOS-a. Proces ten ciągnie się przez całe wakacje. Tak więc jeżeli Twoi koledzy mają już dostęp do USOSweba, a Ty nie, oznaczać to może, że ich dane zostały już wprowadzone przez pracownika Sekretariatu, a Twoje jeszcze nie (bo np. kolega ma nazwisko na B, Ty na T, a załatwiani jesteście w kolejności alfabetycznej). Trzeba po prostu uzbroić się w cierpliwość. Niepokojąca może być dopiero sytuacja, jeśli nie będziesz mógł zalogować się do uczelnianych serwisów w październiku (gdy zacznie się już nowy rok akademicki) albo gdy nadszedł dzień, w którym według informacji ogłoszonych na MSOŚ wszyscy jego nowi studenci powinni mieć już dostęp do uczelnianych serwisów. W takim przypadku będziesz musiał zgłosić sprawę w Sekretariacie MSOŚ.

Program studiów

Podczas studiów musisz na każdym roku zrealizować zajęcia, które znajdziesz w programie studiów MSOŚ UW. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych przedmiotów (opis przedmiotu, wykładowca, wymagania, literatura, forma zaliczenia, itp.) znajdziesz w USOSwebie w Katalogu przedmiotów. W Programie studiów pojawia się pojęcie" ECTS", które zostało wyjaśnione tutaj.

Na studiach I stopnia na I rokuobowiązuje zaliczenie jednego tematycznego bloku do wyboru. Zajęcia tego bloku mogą rozpoczynać się w semestrze zimowym lub letnim, natomiast punktacja (12 ECTS) wliczana jest do semestru letniego.

W pierwszym semestrze obowiązuje studentów zaliczenie dwóch szkoleń w systemie internetowym: Podstawy ochrony własności intelektualnej oraz Szkolenie BHP. Terminy szkoleń będą podawane w aktualnościach po rozpoczęciu semestru.

Do końca piątego semestru studiów należy zaliczyć 120h zajęć z Wychowania fizycznego.
Studenci I roku mogą (ale nie muszą) już od pierwszego semestru studiów zapisać się na WF.

Do końca szóstego semestru studiów należy zaliczyć 120h zajęć z wybranego języka obcego (Lektorat). Studenci I roku mogą (ale nie muszą) już od pierwszego semestru studiów zapisać się na Lektoraty, a następnie zdać Egzamin z języka obcego.

Plan zajęć

Plan zajęć pojawia się w połowie września na tej stronie.

Rejestracja na zajęcia

Studenci MSOŚ UW mają obowiązek samodzielnego rejestrowania się na wszystkie zajęcia poprzez odpowiednie moduły USOS. Szczegóły w dziale Rejestracja na zajęcia

Ubezpieczenie zdrowotne

Wielu studentów (nawet ze starszych roczników) uważa, że posiadanie statutu studenta jest jednoznaczne z posiadaniem ubezpieczenia zdrowotnego a tym samym, z prawem do bezpłatnego korzystania z opieki zdrowotnej. TAKIE ROZUMOWANIE JEST BŁĘDEM!!!
Uczelnia nie ubezpiecza studentów!!!  Szczegółowe informacje tutaj.

Pomoc socjalna

Studenci, którzy mieszkają daleko od Warszawy mogą skorzystać z oferty Akademików UW.

Osoby z niskimi dochodami w rodzinie mogą otrzymywać stypendium socjalne a osoby niepełnosprawne stypendium specjalne. Ponadto każdy w przypadku zdarzeń losowych może otrzymac zapomogę. Szczegółowe informacje o stypendiach socjalnych

Menu