7 wydziałów to 7 razy więcej możliwości

Przewodnik dla nowych studentów

Serdecznie witamy nowych studentów !

Prosimy o zapoznanie się z następującymi informacjami:

 

Uroczysta inauguracja roku akademickiego

odbędzie się ...................... r. (................) o godz. .......... w budynku Wydziału Geologii (ul. Żwirki i Wigury 93) w sali ....... na ....... piętrze.

Program inauguracji:

   • Hymn państwowy w wykonaniu Chóru Akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego
   • Wystąpienie Dyrektora
   • Ślubowanie studentów I roku studiów I stopnia oraz II stopnia
   • Gaudeamus igitur Chóru Akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego
   • Wykład inauguracyjny pt. ".............................." wygłosi ......................................
   • Gaude Mater Polonia Chóru Akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego
Godziny adaptacyjne

odbędą się ....................... r. (.............) w budynku Wydziału Geologii (ul. Żwirki i Wigury 93) w sali ...... na ..... piętrze.

Program godzin adaptacyjnych:

   •  Szkolenie w zakresie praw i obowiązków studenta
   •  Zebranie informacyjne

 Porządek zebrania informacyjnego:
  1. Informacje dotyczące programu studiów, planu zajęć, zasad studiowania, spraw socjalnych.        
  2. Spotkanie z Samorządem Studentów i Kołem Naukowym.
  3. Wybór starosty roku.
  4. Wręczenie elektronicznej legitymacji studenckiej oraz podpisanie umowy o odpłatności za usługi           edukacyjne świadczone na studiach stacjonarnych. 
UWAGA!  Warunkiem otrzymania legitymacji jest wcześniejsze uzupełnienie brakujących dokumentów rekrutacyjnych, w tym zaświadczenia o braku przeciwwskazań do studiowania.

Wyjazd integracyjny
Serdecznie zapraszamy na wyjazd integracyjny:
Termin wyjazdu:
Miejsce:
Zapisy:
Pytania dotyczące wyjazdu prosimy kierować do:
Szkolenie biblioteczne
należy odbyć on-line poprzez stronę: https://kampus.come.uw.edu.pl/
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia należy dostarczyć do sekretariatu ds. studenckich (pok. nr 2009).
Uniwersytecki e-mail dla studentów

Zgodnie z Regulaminem studiów na UW posiadanie i używanie konta pocztowego w domenie @student.uw.edu.pl jest obowiązkowe dla wszystkich studentów UW.

Konto pocztowe można założyć, dopiero po immatrykulacji, gdy dane studenta pojawią się w systemie USOS. Procedura założenia konta trwa kilka minut i jest bardzo łatwa – student musi jedynie pamiętać swoje hasło z systemu IRK oraz znać swój PESEL.

Przy wysyłaniu listów elektronicznych do jakiejkolwiek osoby lub instytucji na UW należy korzystać z uczelnianego konta e-mail. Na list wysłany z konta takiego jak @darmowapoczta.pl albo @buziaczek.pl możesz nigdy nie otrzymać odpowiedzi.

Załóż konto

USOS, USOSweb i USOSul

Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOS) to system który będzie Wam towarzyszył do końca studiów. Poprzez niego rejestrujesz się na zajęcia, składasz podania, szukasz informacji o przedmiotach i wykładowcach. Należy uważnie zapoznać się z informacjami na jego temat.

JESTEŚ STUDENTEM I ROKU I NIE MASZ JESZCZE DOSTĘPU do USOS:

Wielu nowoprzyjętych studentów I roku jest zaniepokojonych faktem, że nie mogą zalogować się do USOSweba z wykorzystaniem hasła z IRK. Jednak nie należy się tym przejmować. Pracownicy administracyjni mają bardzo dużo pracy przy wpisywaniu nowych studentów do USOS-a. Proces ten ciągnie się przez całe wakacje. Tak więc jeżeli Twoi koledzy mają już dostęp do USOSweba, a Ty nie, oznaczać to może, że ich dane zostały już wprowadzone przez pracownika sekretariatu ds. studenckich, a Twoje jeszcze nie (bo np. kolega ma nazwisko na B, Ty na T, a załatwiani jesteście w kolejności alfabetycznej). Trzeba po prostu uzbroić się w cierpliwość. Niepokojąca może być dopiero sytuacja, jeśli nie będziesz mógł zalogować się do uczelnianych serwisów w październiku (gdy zacznie się już nowy rok akademicki) albo gdy nadszedł dzień, w którym według informacji ogłoszonych w naszej jednostce wszyscy jego nowi studenci powinni mieć już dostęp do uczelnianych serwisów. W takim przypadku będziesz musiał zgłosić sprawę w sekretariacie ds. studenckich.

Rejestracja na zajęcia

Studenci mają obowiązek samodzielnego rejestrowania się na wszystkie zajęcia poprzez odpowiednie moduły USOS. Szczegóły w dziale Rejestracja na zajęcia

Zasady studiowania

Warto zapoznać się ze Szczegółowymi zasadami studiowania oraz Regulaminem studiów na UW.  Znajdziecie tam ważne informacje m. in. na temat waszych praw i obowiązków, zasad załatwiania spraw studenckich czy zasad zaliczania kolejnych etapów studiów.

Kalendarz akademicki

Corocznie ustalana jest organizacja roku akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim czyli tzw. Kalendarz akademicki. Można w nim znaleźć terminy sesji oraz dni wolne od zajęć.

Program studiów

Podczas studiów musisz na każdym roku zrealizować zajęcia, które znajdziesz w planie studiów. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych przedmiotów (opis przedmiotu, wykładowca, wymagania, literatura, forma zaliczenia, itp.) znajdziesz w USOSwebie w Katalogu przedmiotów. W planie studiów pojawia się pojęcie" ECTS", które zostało wyjaśnione tutaj.

W 1 semestrze obowiązuje studentów zaliczenie dwóch szkoleń w systemie internetowym: Podstawy ochrony własności intelektualnej oraz Szkolenie BHP. Terminy szkoleń będą podawane w aktualnościach po rozpoczęciu semestru.

W 2 semestrze obowiązuje zaliczenie jednego tematycznego bloku do wyboru.

Do końca 5 semestru studiów należy zaliczyć 90h zajęć z wychowania fizycznego.
Studenci I roku mogą (ale nie muszą) już od 1 semestru studiów zapisać się na te zajęcia.

Do końca 6 semestru studiów należy zaliczyć 120h zajęć z wybranego języka obcego (Lektorat), a następnie zdać Egzamin z języka obcego. Studenci I roku mogą (ale nie muszą) już od pierwszego semestru studiów zapisać się na Lektoraty

Plan zajęć

Plan zajęć pojawia się w połowie września na tej stronie.

Ubezpieczenie zdrowotne

Wielu studentów (nawet ze starszych roczników) uważa, że posiadanie statutu studenta jest jednoznaczne z posiadaniem ubezpieczenia zdrowotnego, a tym samym, z prawem do bezpłatnego korzystania z opieki zdrowotnej. TAKIE ROZUMOWANIE JEST BŁĘDEM!!!
Uczelnia nie ubezpiecza studentów!!!  Szczegółowe informacje tutaj.

Pomoc socjalna

Studenci, którzy mieszkają daleko od Warszawy mogą skorzystać z oferty Akademików UW.

Osoby z niskimi dochodami w rodzinie mogą otrzymywać stypendium socjalne a osoby niepełnosprawne stypendium specjalne. Ponadto każdy w przypadku zdarzeń losowych może otrzymac zapomogę. Szczegółowe informacje o stypendiach socjalnych

Menu