7 wydziałów to 7 razy więcej możliwości

studia zagraniczne ERASMUS+

W ramach Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2017/2018 istnieje możliwość wyjazdu na zagraniczne studia częściowe do następujących uczelni partnerskich MSOŚ UW: Ponadto studenci MSOŚ mogą także ubiegać się o możliwość wyjazdu na zagraniczne studia częściowe w ramach wydziałów współtworzących MSOŚ, pod warunkiem uzyskania zgody koordynatora ds. mobilności na MSOŚ i koordynatora ds. mobilności na wybranym wydziale współtworzącym MSOŚ. Student MSOŚ podlega w takim przypadku procesowi kwalifikacji na wybranym wydziale współtworzącym MSOŚ.

Szczegółowych informacji (wykaz uczelni partnerskich, zasady i procedura kwalifikacji) odnośnie kwalifikacji w ramach wydziałów współtworzących MSOŚ należy szukać na stronach internetowych poszczególnych wydziałów.

BARDZO WAŻNE DOKUMENTY:

Ogólne zasady wstępnej kwalifikacji studentów w celu skierowania na zagraniczne studia częściowe ze stypendium Erasmus do uczelni z krajów programu - rok akademicki 2017/2018

Szczegółowe zasady wstępnej kwalifikacji studentów Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska w celu skierowania na zagraniczne studia częściowe ze stypendium Erasmus do uczelni z krajów programu

Krok po kroku czyli co każdy student wyjeżdżający na zagraniczne studia częściowe wiedzieć powininen 2016/2017

Menu