7 wydziałów to 7 razy więcej możliwości

studia zagraniczne ERASMUS+

W ramach Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2017/2018 istnieje możliwość wyjazdu na zagraniczne studia częściowe do następujących uczelni partnerskich: Ponadto nasi studenci mogą także ubiegać się o możliwość wyjazdu na zagraniczne studia częściowe w ramach wydziałów współtworzących UCBS, pod warunkiem uzyskania zgody koordynatora ds. mobilności naszej jednostki i koordynatora ds. mobilności na wybranym wydziale współtworzącym UCBS. Student UCBS podlega w takim przypadku procesowi kwalifikacji na wybranym wydziale współtworzącym UCBS.

Szczegółowych informacji (wykaz uczelni partnerskich, zasady i procedura kwalifikacji) odnośnie kwalifikacji w ramach wydziałów współtworzących UCBS należy szukać na stronach internetowych poszczególnych wydziałów.

BARDZO WAŻNE DOKUMENTY:

Ogólne zasady wstępnej kwalifikacji studentów w celu skierowania na zagraniczne studia częściowe ze stypendium Erasmus do uczelni z krajów programu - rok akademicki 2018/2019

Szczegółowe zasady wstępnej kwalifikacji studentów Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska w celu skierowania na zagraniczne studia częściowe ze stypendium Erasmus do uczelni z krajów programu

Krok po kroku czyli co każdy student wyjeżdżający na zagraniczne studia częściowe wiedzieć powininen 2017/2018

Szczegółowe informacje (w tym komunikaty i formularze do pobrania) znajdują się na stronie Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ)

Menu